shadow
ETKİNLİKLERİMİZ shadow
ETKİNLİKLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ


Fen ve Matematik

Çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

Bu etkinlikler;

  • Deneyler,
  • Araçları tanıma ve kullanma,
  • Çeşitli çalışma yöntem ve tekniklerini kullanma,
  • Keşifler, icatlar,
  • Mutfak çalışmaları,
  • Doğa gezileri ve yürüyüşleri, piknikler,
  • Belgesel vb. izleme gibi çalışmalardan oluşmaktadır.

Ayrıca Fen ve Matematik etkinlikleri sırasında çocukları doğaya çıkarıp; onları, doğayı ve doğadaki canlı ve cansız varlıkları tanıtmaya, sevdirmeye ve korumaya yönelik bilgi ve becerilerle donatmanın önemli olduğu da unutulmamalıdır.


shadow