shadow
ETKİNLİKLERİMİZ shadow
ETKİNLİKLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ


Okuma - Yazmaya Hazırlık

Okul öncesi eğitim çocuğun psikomotor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilköğretime hazır hale getirmelidir. Öğrenciyi ilköğretimi hazır hale getirme çalışmaları arasında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları arasında okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri geniş yer kaplamaktadır.

Etkinlikler öğrencilerin ilköğretimin ilk yıllarındaki hazır bulunuşluk seviyesini arttırma amacı taşımakla birlikte, okuma yazmayı öğretme amacı gütmemektedir. Okuma yazmaya hazırlık kavram geliştirici oyuncaklar ve kavram geliştirici çalışmalar ile yapılır. Çalışmalara örnekler şu şekilde sıralanabilir:

Görsel algılama çalışmaları

 • El-göz koordinasyonu
 • Şekil-zemin ayrımı
 • Şekil sabitliği
 • Mekanda konum
 • Mekansal ilişkiler

İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık)

 • Dinlenme
 • Konuşma
 • Sesleri ayırt etme
 • Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme

Dikkat ve bellek çalışmaları

 • Temel kavram çalışmaları
 • Problem çözüm çalışmaları
 • El becerisi çalışmaları
  • Çizme
  • Boyama
  • Kesme
  • Katlama
  • Yoğurma
  • Yapıştırma vb. öz bakım becerilerini geliştirme ve güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları

shadow