shadow
ETKİNLİKLERİMİZ shadow
ETKİNLİKLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ


Sanat Etkinliği

Okul öncesi programlarda yer alan keşfedici sanat etkinlikleri temelde kaliteli düşünmeyi ve estetik duyarlılığı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocukluktan itibaren keşfedici potansiyeli kullanarak keşfedici düşünceyi geliştirme, düzeyine uygun orijinal ürünler oluşturma, sorular soran, araştırarak yeni keşifler yapma, duygu ve düşünceleri ifade etme becerilerinin kazanılmasına temel hazırlar.
 


shadow