shadow
ETKİNLİKLERİMİZ shadow
ETKİNLİKLERİMİZ

ETKİNLİKLERİMİZ


Türkçe Dil Etkinliği

Okul öncesi kurumlarında uygulanan anadili etkinlikleri çocukların dil gelişimlerini sağlar, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkân tanır ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırır. Aynı zamanda, bu etkinlikler sırasında çocuklar birbirlerinin öğretmeni olur birbirlerinden sözcükleri nasıl heceleyecekleri, nasıl telaffuz edecekleri hakkında yardım alırlar. Birbirleri ile oynarken kendi tasarımları hakkında konuşurlar ve bazı kelimeleri tekrarlama fırsatı bulurlar. Bu da anadili etkinliklerinin çocukların dil gelişimi üzerindeki pozitif etkisini açıkça ortaya koyar. Çocukların dili kullanma yeteneklerini arttıracak, kavram formasyonlarını geliştirecek ve göz-el koordinasyonu ile ilgili becerilerinin gelişimini destekleyecek etkinlik örneklerine yer verilir, sözlüklerin başlangıç ve bitiş seslerini algılayabilmeleri ve ifade edebilmeleri için destekleyici etkinliklere yer verilir.


shadow